léger във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за léger в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.lég|er (légère) [leʒe, ɛʀ] ADJ

4. léger (faible):

II.lég|er (légère) [leʒe, ɛʀ] ADV

III.à la légère ADV (sans réfléchir)

extra-lég|er (extra-légère) <mpl extra-légers> [ɛkstʀaleʒe, ɛʀ] ADJ

chevau-léger <pl chevau-légers> [ʃəvoleʒe] NOUN m

Преводи за léger в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
léger/-ère
léger/-ère

léger в PONS речника

Преводи за léger в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за léger в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
léger(-ère)
léger(-ère)
léger(-ère)
léger(-ère)
léger(-ère)
léger(-ère)
léger(-ère)

léger Примери от PONS речника (редакционно проверени)

léger Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文