lèvres във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за lèvres в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: cœur

1. cœur ANAT:

to feel sick Brit

3. cœur fig:

5. cœur (siège des émotions):

6. cœur (être intime):

7. cœur (siège de la bonté):

Преводи за lèvres в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

lèvres в PONS речника

Преводи за lèvres в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за lèvres в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

lèvres Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文