lèvent във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за lèvent в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. lever GEOG → levé

1. lever (dresser) (gén):

lever le pied (ralentir) lit, fig
lever son cul slang
to get off one's arse Brit slang
lever son cul slang
to get off one's ass Am slang

2. lever (se mettre debout):

lever du roi HIST
Индивидуални преводни двойки

Преводи за lèvent в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

lèvent в PONS речника

Преводи за lèvent в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за lèvent в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

lèvent Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文