lâcher във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за lâcher в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.lâcher [lɑʃe] NOUN m (de ballons, d'oiseaux)

1. lâcher (cesser de tenir):

lâche-moi fig, inf
give me a break inf
lâche-moi fig, inf

Вижте също: proie, bordée

Индивидуални преводни двойки

Преводи за lâcher в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

lâcher в PONS речника

Преводи за lâcher в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за lâcher в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

lâcher Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文