l'opposition във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за l'opposition в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за l'opposition в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
opposition f (to à)

l'opposition в PONS речника

Преводи за l'opposition в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за l'opposition в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

l'opposition Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to stop a cheque Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文