l'image във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за l'image в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. image:

image CINE, TV (sur une pellicule)

6. image ECOLE:

Преводи за l'image в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
brand image MARKET, COM
frame frequency CINE, TV

l'image в PONS речника

Преводи за l'image в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за l'image в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

l'image Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文