l'ignorant във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за l'ignorant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.ignorant (ignorante) [iɲɔʀɑ̃, ɑ̃t] ADJ

II.ignorant (ignorante) [iɲɔʀɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f)

1. ignorer (ne pas savoir):

3. ignorer (ne pas tenir compte de):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за l'ignorant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

l'ignorant в PONS речника

Преводи за l'ignorant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.ignorant(e) [iɲɔʀɑ̃, ɑ̃t] ADJ

II.ignorant(e) [iɲɔʀɑ̃, ɑ̃t] NOUN m(f)

Преводи за l'ignorant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

l'ignorant Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文