l'horaire във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за l'horaire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за l'horaire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
tutor period SCHOOL, UNIV

l'horaire в PONS речника

Преводи за l'horaire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за l'horaire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

l'horaire Примери от PONS речника (редакционно проверени)

l'horaire Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

l'horaire Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文