l'honneur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за l'honneur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. honneur (fierté):

3. honneur (privilège):

honour Brit

4. honneur (célébration):

en quel honneur? inf, iron

honneur mpl (distinction):

honours Brit

Вижте също: Seigneur

Индивидуални преводни двойки

Преводи за l'honneur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
court of honour MILIT, LAW

l'honneur в PONS речника

Преводи за l'honneur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за l'honneur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

l'honneur Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文