l'habitant във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за l'habitant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

habitant (habitante) [abitɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f)

1. habitant (personne):

Преводи за l'habitant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
habitant/-e m/f
habitant/-e m/f

l'habitant в PONS речника

Преводи за l'habitant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

habitant(e) [abitɑ̃, ɑ̃t] NOUN m(f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за l'habitant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

l'habitant Примери от PONS речника (редакционно проверени)

habitant(e) m (f) du sud
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文