l'encre във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за l'encre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Indian ink Brit

Преводи за l'encre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
stylo mencre)

l'encre в PONS речника

Преводи за l'encre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за l'encre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

l'encre Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文