l'effet във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за l'effet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. effet (conséquence):

2. effet (impression):

3. effet (procédé):

to show a bit of leg inf

Вижте също: bœuf

Преводи за l'effet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

l'effet в PONS речника

Преводи за l'effet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за l'effet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
w. e. f.

l'effet Примери от PONS речника (редакционно проверени)

l'effet Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文