l'argent във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за l'argent в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. argent (monnaie):

Вижте също: serviteur, odeur, fenêtre, bonheur

5. fenêtre ANAT:

2. bonheur (moment heureux):

3. bonheur (chance):

vif-argent <pl vifs-argents> [vifaʀʒɑ̃] NOUN m CHIM

Индивидуални преводни двойки

Преводи за l'argent в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

l'argent в PONS речника

Преводи за l'argent в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.argent [aʀʒɑ̃] ADJ inv (couleur)

Преводи за l'argent в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

l'argent Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文