l'ambassadeur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за l'ambassadeur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

ambassa|deur (ambassadrice) [ɑ̃basadœʀ, dʀis] NOUN m (f)

1. ambassadeur (diplomate):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за l'ambassadeur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

l'ambassadeur в PONS речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文