l'UE във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за l'UE в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: union

Преводи за l'UE в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
contigu/-uë (to, with à)
aigu/-uë
ambigu/-uë
exigu/-uë
aigu/-uë
être contigu/-uë à
être contigu/-uë (on to à)
aigu/-uë
contigu/-uë

l'UE в PONS речника

Преводи за l'UE в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за l'UE в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

l'UE Примери от PONS речника (редакционно проверени)

at the E.U. level
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文