l'Ouest във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за l'Ouest в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. ouest (point cardinal):

I.nord-ouest [nɔʀ(d)wɛst] ADJ inv

II.nord-ouest [nɔʀ(d)wɛst] NOUN m

ouest-allemand (ouest-allemande) <mpl ouest-allemands> [wɛstalmɑ̃, ɑ̃d] ADJ

Преводи за l'Ouest в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

l'Ouest в PONS речника

Преводи за l'Ouest в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

ouest-nord-ouest [wɛstnɔʀwɛst] NOUN m sans pl

ouest-allemand(e) <ouest-allemands> [wɛstalmɑ̃, ɑ̃d] ADJ

ouest-sud-ouest [wɛstsydwɛst] NOUN m sans pl

Преводи за l'Ouest в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

l'Ouest Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文