l'étoile във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за l'étoile в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за l'étoile в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

l'étoile в PONS речника

Преводи за l'étoile в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за l'étoile в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

l'étoile Примери от PONS речника (редакционно проверени)

l'étoile Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文