l' във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за l' в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: le

I.le <la>, l' before vowel or mute h, <pl les> [lə, la, l, lɛ] ART def art

4. le (avec un nom propre):

la Marion inf

II.le <la>, l' before vowel or mute h, <pl les> [lə, la, l, lɛ] PERS PRON

III.le <la>, l' before vowel or mute h, <pl les> [lə, la, l, lɛ] PRON nt

1. le (complément):

I.le <la>, l' before vowel or mute h, <pl les> [lə, la, l, lɛ] ART def art

4. le (avec un nom propre):

la Marion inf

II.le <la>, l' before vowel or mute h, <pl les> [lə, la, l, lɛ] PERS PRON

III.le <la>, l' before vowel or mute h, <pl les> [lə, la, l, lɛ] PRON nt

1. le (complément):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за l' в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

l' в PONS речника

Преводи за l' в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: le, la2, la1

I.le <devant voyelle ou h muet l'> [lə] ART déf

II.le <devant voyelle ou h muet l'> [lə] PRON pers, m

I.la1 <devant voyelle ou h muet l'> [la] ART déf

II.la1 <devant voyelle ou h muet l'> [la] PRON pers, fém

Индивидуални преводни двойки

Преводи за l' в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
l
l m
L
L m
L
l m
L as in Lucy Brit, L as in Love Am, L for Lucy Brit, L for Love Am (on telephone)
L
L

l' Примери от PONS речника (редакционно проверени)

l as in Lucy Brit
l as in Love Am
l for Lucy Brit
l for love Am
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文