km във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за km в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за km в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
km/h
km/h
rouler à 80 km/h
monter de 0 à 100 km/h

km в PONS речника

Преводи за km в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за km в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

km Примери от PONS речника (редакционно проверени)

à moins de 2 km de qc
être à 5 km à l'ouest de qc
être à 5 km à l'est de qc
la ville est à 8 km
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文