juin във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за juin в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за juin в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

juin в PONS речника

Преводи за juin в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: août

Индивидуални преводни двойки

Преводи за juin в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

juin Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文