juillet във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за juillet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за juillet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

juillet в PONS речника

Преводи за juillet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: août

mi-juillet [miʒɥijɛ] NOUN f sans pl

Индивидуални преводни двойки

Преводи за juillet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

juillet Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文