juger във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за juger в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

juger → jugé

1. juger (former une opinion sur):

2. juger (considérer):

Вижте също: jugé

Индивидуални преводни двойки

Преводи за juger в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

juger в PONS речника

Преводи за juger в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за juger в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

juger Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文