juge във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за juge в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Phrases:

juge de chaise SPORT
juge de filet SPORT
juge de ligne SPORT
juge de touche SPORT

juger → jugé

1. juger (former une opinion sur):

2. juger (considérer):

Вижте също: jugé

Преводи за juge в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

juge в PONS речника

Преводи за juge в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

juge-arbitre <juges-arbitres> [ʒyʒaʀbitʀ] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за juge в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

juge Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文