judiciaire във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за judiciaire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: police, casier

Phrases:

Преводи за judiciaire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

judiciaire в PONS речника

Преводи за judiciaire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за judiciaire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

judiciaire Примери от PONS речника (редакционно проверени)

judiciaire Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文