joueurs във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за joueurs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.jou|eur (joueuse) [ʒwœʀ, øz] ADJ

II.jou|eur (joueuse) [ʒwœʀ, øz] NOUN m (f)

Преводи за joueurs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
joueur/-euse m/f
joueur/-euse m/f

joueurs в PONS речника

Преводи за joueurs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за joueurs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
joueur(-euse)
joueur(-euse) m (f)
joueur(-euse)
joueur(-euse) m (f) de tennis
joueur(-euse) m (f) de football
joueur(-euse) m (f) de clairon
joueur(-euse) m (f) de violon
joueur(-euse) m (f) de boules
joueur(-euse) m (f) de bowling

joueurs Примери от PONS речника (редакционно проверени)

joueur(-euse) m (f) de tennis
joueur(-euse) m (f) de football
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文