janvier във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за janvier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за janvier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

janvier в PONS речника

Преводи за janvier в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: août

mi-janvier [miʒɑ̃vje] NOUN f sans pl

Индивидуални преводни двойки

Преводи за janvier в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

janvier Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文