j'avais във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за j'avais в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

5. avoir:

to have inf
to con inf
he was having you on! Brit inf

6. avoir (éprouver moralement):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за j'avais в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

j'avais в PONS речника

Преводи за j'avais в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

avais imparf de avoir

Вижте също: avoir

1. avoir (exister):

il y a des jours ...

1. avoir (exister):

il y a des jours ...
Индивидуални преводни двойки

Преводи за j'avais в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

j'avais Примери от PONS речника (редакционно проверени)

j'avais Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за j'avais в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文