irréguliers във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за irréguliers в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

irrégul|ier (irrégulière) [iʀeɡylje, ɛʀ] ADJ

Преводи за irréguliers в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
irrégulier/-ière m/f
illegal GAMES, SPORT pass, move, tackle

irréguliers в PONS речника

Преводи за irréguliers в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

irrégulier (-ère) [iʀegylje, -ɛʀ] ADJ

Преводи за irréguliers в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

irréguliers Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文