interprétation във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за interprétation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

interprétation [ɛ̃tɛʀpʀetasjɔ̃] NOUN f

photo-interprétation, photointerprétation [fɔtoɛ̃tɛʀpʀetasjɔ̃] NOUN f

Преводи за interprétation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
rendition ART, LIT, MUS
rendering ART, LIT, MUS

interprétation в PONS речника

Преводи за interprétation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за interprétation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

interprétation Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文