intermédiaire във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за intermédiaire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.intermédiaire [ɛ̃tɛʀmedjɛʀ] ADJ

II.intermédiaire [ɛ̃tɛʀmedjɛʀ] NOUN mf

III.intermédiaire [ɛ̃tɛʀmedjɛʀ] NOUN m

Преводи за intermédiaire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

intermédiaire в PONS речника

Преводи за intermédiaire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.intermédiaire [ɛ̃tɛʀmedjɛʀ] ADJ

II.intermédiaire [ɛ̃tɛʀmedjɛʀ] NOUN mf

III.intermédiaire [ɛ̃tɛʀmedjɛʀ] NOUN m

Преводи за intermédiaire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

intermédiaire Примери от PONS речника (редакционно проверени)

intermédiaire Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文