interdite във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за interdite в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. interdire (ne pas autoriser):

I.interdit (interdite) [ɛ̃tɛʀdi, it] VERB pp

interdit → interdire

II.interdit (interdite) [ɛ̃tɛʀdi, it] ADJ (défendu)

III.interdit (interdite) [ɛ̃tɛʀdi, it] ADJ (stupéfait)

V.interdit (interdite) [ɛ̃tɛʀdi, it]

Вижте също: interdire

1. interdire (ne pas autoriser):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за interdite в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
interdict LAW, REL

interdite в PONS речника

Преводи за interdite в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за interdite в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

interdite Примери от PONS речника (редакционно проверени)

interdite Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文