inscrit във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за inscrit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.inscrit (inscrite) [ɛ̃skʀi, it] VERB pp

inscrit → inscrire

II.inscrit (inscrite) [ɛ̃skʀi, it] ADJ

1. inscrit lit:

III.inscrit (inscrite) [ɛ̃skʀi, it] NOUN m (f)

Вижте също: inscrire

1. inscrire (enregistrer) institution, enseignant:

to enrol Brit

1. inscrire (faire enregistrer):

to enrol Brit

non-inscrit (non-inscrite) <mpl non-inscrits> [nɔnɛ̃skʀi, it] NOUN m (f)

1. inscrire (enregistrer) institution, enseignant:

to enrol Brit

1. inscrire (faire enregistrer):

to enrol Brit

Преводи за inscrit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

inscrit в PONS речника

Преводи за inscrit в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: inscrire

2. inscrire (immatriculer):

2. inscrire (immatriculer):

Преводи за inscrit в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

inscrit Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文