initiative във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за initiative в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за initiative в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
initiative POL, LAW

initiative в PONS речника

Преводи за initiative в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

initiative [inisjativ] NOUN f (idée première, dynamisme)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за initiative в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

initiative Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to do sth off one's own bat Brit inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文