information във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за information в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

information [ɛ̃fɔʀmasjɔ̃] NOUN f

1. information (renseignement):

3. information:

information PRESSE, RADIO, TV (activité)
Индивидуални преводни двойки

Преводи за information в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
news bulletin RADIO, TV

information в PONS речника

Преводи за information в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

information [ɛ̃fɔʀmasjɔ̃] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за information в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

information Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文