Може би имате предвид:

infin във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за infin в Френски»Английски речника

infichu (infichue) [ɛ̃fiʃy] ADJ slang

Вижте също: confiner

infin в PONS речника

Преводи за infin в Френски»Английски речника

Вижте също: information

information [ɛ̃fɔʀmasjɔ̃] NOUN f

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文