indiscret във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за indiscret в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.indiscr|et (indiscrète) [ɛ̃diskʀɛ, ɛt] ADJ

II.indiscr|et (indiscrète) [ɛ̃diskʀɛ, ɛt] NOUN m (f)

Преводи за indiscret в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
indiscret/-ète
indiscret/-ète
indiscret/-ète m/f
curieux/-ieuse, indiscret/-ète
indiscret/-ète
indiscret/-ète
indiscret/-ète
indiscret/-ète

indiscret в PONS речника

Преводи за indiscret в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.indiscret (-ète) [ɛ̃diskʀɛ, -ɛt] ADJ

II.indiscret (-ète) [ɛ̃diskʀɛ, -ɛt] NOUN m, f

Преводи за indiscret в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文