indicateur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за indicateur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.indica|teur (indicatrice) [ɛ̃dikatœʀ, tʀis] ADJ

III.indica|teur (indicatrice) [ɛ̃dikatœʀ, tʀis]

Преводи за indicateur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
indicateur/-trice m/f
indicateur/-trice m/f de police
indicator LING, CHEM

indicateur в PONS речника

Преводи за indicateur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.indicateur (-trice) [ɛ̃dikatœʀ, -tʀis] ADJ

II.indicateur (-trice) [ɛ̃dikatœʀ, -tʀis] NOUN m, f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за indicateur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

indicateur Примери от PONS речника (редакционно проверени)

indicateur Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文