indéterminée във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за indéterminée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

indéterminé (indéterminée) [ɛ̃detɛʀmine] ADJ

1. indéterminé (non établi):

Преводи за indéterminée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

indéterminée в PONS речника

Преводи за indéterminée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

indéterminé(e) [ɛ̃detɛʀmine] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за indéterminée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

indéterminée Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文