inclus във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за inclus в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.inclus (incluse) [ɛ̃kly, yz] VERB pp

inclus → inclure

II.inclus (incluse) [ɛ̃kly, yz] ADJ

Вижте също: inclure

I.ci-inclus (ci-incluse) [siɛ̃kly, yz] ADJ

II.ci-inclus (ci-incluse) [siɛ̃kly, yz] ADV

Преводи за inclus в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

inclus в PONS речника

Преводи за inclus в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за inclus в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

inclus Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文