in във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за in в Френски»Английски речника

I.in extremis, in extrémis [inɛkstʀemis] ADJ

II.in extremis, in extrémis [inɛkstʀemis] ADV

plug-in <pl plug-in> [plœɡin] NOUN m

in в PONS речника

Преводи за in в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за in в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
sit-in m inv
drive-in m inv
in-bord m inv

in Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文