important във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за important в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.important (importante) [ɛ̃pɔʀtɑ̃, ɑ̃t] ADJ

II.important (importante) [ɛ̃pɔʀtɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f)

2. importer (dans locutions):

Преводи за important в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

important в PONS речника

Преводи за important в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.important(e) [ɛ̃pɔʀtɑ̃, ɑ̃t] ADJ

II.important(e) [ɛ̃pɔʀtɑ̃, ɑ̃t] NOUN m(f)

Phrases:

Преводи за important в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

important Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文