implique във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за implique в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за implique в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
entail PHILOS, MAT

implique в PONS речника

Преводи за implique в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за implique в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

implique Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文