impôts във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за impôts в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: Impôt sur le revenu

Преводи за impôts в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
impôts mpl locaux
impôts mpl locaux

impôts в PONS речника

Преводи за impôts в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за impôts в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

impôts Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文