images във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за images в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. image:

image CINE, TV (sur une pellicule)

6. image ECOLE:

Преводи за images в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
imagery ART, LIT
images fpl
images fpl
images fpl

images в PONS речника

Преводи за images в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за images в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

images Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文