huile във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за huile в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. huile (personnage important):

huile inf
big shot inf
huile inf
bigwig inf

Преводи за huile в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
huile f inf

huile в PONS речника

Преводи за huile в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за huile в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

huile Примери от PONS речника (редакционно проверени)

huile Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за huile в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文