horaires във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за horaires в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за horaires в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

horaires в PONS речника

Преводи за horaires в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за horaires в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

horaires Примери от PONS речника (редакционно проверени)

horaires Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

horaires Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文