honte във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за honte в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. honte (gêne):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за honte в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
la honte! inf

honte в PONS речника

Преводи за honte в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за honte в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
shame a. iron
to my shame ...
honte à moi ...

honte Примери от PONS речника (редакционно проверени)

(c'est) la honte! inf

honte Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文