honneurs във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за honneurs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. honneur (fierté):

2. honneur (mérite):

3. honneur (privilège):

4. honneur (célébration):

honneur mpl (distinction):

Вижте също: Seigneur

Индивидуални преводни двойки

Преводи за honneurs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

honneurs в PONS речника

Преводи за honneurs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. honneur (privilège):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за honneurs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

honneurs Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文