hommes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за hommes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

5. homme (sorte d'individu):

homme de barre NAUT
homme des bois ANTHROP
homme des bois ZOOL dated
homme fort POL
homme au foyer SOZIOL
homme de journée SOZIOL
homme de presse PRESSE
homme de qualité dated
homme de troupe MILIT

Вижте също: Dieu

bon Dieu! slang
nom de Dieu! slang

sous-homme <pl sous-hommes> [suzɔm] NOUN m

homme-sandwich <pl hommes-sandwichs> [ɔmsɑ̃dwitʃ] NOUN m

homme-grenouille <pl hommes-grenouilles> [ɔmɡʀənuj] NOUN m

homme-orchestre <pl hommes-orchestres> [ɔmɔʀkɛstʀ] NOUN m lit, fig

Преводи за hommes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
hommes mpl
manhood liter
hommes mpl
man-eater fig, inf hum or pej

hommes в PONS речника

Преводи за hommes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

homme-sandwich <hommes-sandwichs> [ɔmsɑ̃dwitʃ] NOUN m

homme-grenouille <hommes-grenouilles> [ɔmgʀənuj] NOUN m

Индивидуални преводни двойки

Преводи за hommes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

hommes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

hommes Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за hommes в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文