histoire във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за histoire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. histoire (discipline):

2. histoire (récit):

4. histoire (difficulté, problème):

Вижте също: coudre

Преводи за histoire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
saga inf

histoire в PONS речника

Преводи за histoire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

histoire-fiction <histoires-fictions> [istwaʀ fiksjɔ̃] NOUN f

Преводи за histoire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

histoire Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文